Hôm nay, thứ 5 29/01/2015
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

1.Sản xuất nông,lâm nghiệp và thủy sản
1.1. Nông nghiệp:

Sản xuất vụ đông: Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông toàn tỉnh ước đạt gần 11,7 nghìn ha, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước (-46 ha). Trong đó: Diện tích gieo trồng cây đỗ tương giảm mạnh, đạt gần 0,5 nghìn ha, giảm 70,8% (-1,2 nghìn ha); cây lạc đạt 234,8 ha, tăng 3,5% (+ 8 ha); cây ngô đạt gần 2,7 nghìn ha, tăng 17,1%(+389,8 ha); cây khoai lang đạt gần 1,3 nghìn ha, tăng 4% (+48,3 ha), cây rau đậu các loại đạt gần 6,4 nghìn ha, tăng 8,9% (+,0,5 nghìn ha).

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.