Hôm nay, thứ 5 18/09/2014
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

 

1. Sản xuất nông nghiệp

 Trồng trọt:  Diện tích các loại cây trồng hàng năm vụ mùa năm nay toàn tỉnh ước đạt trên 43 nghìn ha, trong đó: Diện tích lúa mùa đạt trên 38,6 nghìn ha, giảm 1% (-383 ha) cùng kỳ năm trước; diện tích đậu tương ước đạt 456 ha, giảm 15,2%; diện tích ngô đạt 1.436 ha, giảm 3,6%; diện tích lạc đạt 415, tăng 25,4%; diện tích khoai lang đạt  318 ha, giảm 13,8%; diện tích rau, đậu các loại đạt 1.812 ha, tăng 36,5%.

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.