Hôm nay, thứ 4 20/08/2014
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

 

1. Sản xuất nông nghiệp
 Trồng trọt:
 Thu hoạch vụ chiêm xuân: Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thu hoạch các loại cây trồng vụ chiêm xuân. Theo kết quả điều tra năng suất - sản lượng lúa và một số cây hàng năm khác thì vụ chiêm xuân năm 2014, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 65,82 tạ/ha, tăng 0,8% (+0,55 tạ/ha) so với cùng vụ năm trước, sản lượng lúa đạt gần 275 nghìn tấn, tăng 0,4% (+1,2 nghìn tấn);

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.