Hôm nay, chủ nhật 23/10/2016
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

Bước vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức như: Thời tiết không thuận lợi; thiên tai, bệnh dịch và nhất là ảnh hưởng của bão số 1 vào cuối tháng 7 đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống của nhân dân nhất là đối với sản xuất nông nghiệp.

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.