Hôm nay, thứ 6 29/05/2015
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

1. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt:
Sản xuất vụ chiêm xuân 2014:  Tranh thủ những ngày giáp tết Ất Mùi thời tiết nắng ấm bà con nông dân đã tập trung cho cho việc gieo cấy lúa vụ đông xuân, đến nay diện tích lúa đã gieo cấy đạt 41,5 nghìn ha lúa ( đạt 99,9% kế hoạch), trong đó 7.183 ha được gieo xạ. Cũng đến thời điểm này toàn tỉnh đã trồng được trên 3,4 nghìn ha cây màu vụ xuân, trong đó: 1,6 nghìn ha lạc, 562 ha ngô và gần 1.125 ha rau đậu các loại.

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.