Hôm nay, thứ 4 23/07/2014
Tìm kiếm:  

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương.

1. Sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp: Nhìn chung, vụ chiêm xuân năm nay thời tiết không được thuận lợi, rét sau lập xuân, mưa phùn kéo dài, ít nắng nên ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng làm cho thời vụ kéo dài. Đến nay, toàn tỉnh có 37,7 nghìn ha lúa trỗ bằng 90,3% diện tích gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2014. Diện tích lúa đã thu hoạch là 1005 ha tập trung ở huyện Gia Viễn 650 ha và huyện Nho Quan 350 ha.

Trải qua hai thập kỷ, kể từ ngày tái lập tỉnh 1/4/1992 đến nay, Đảng bộ quân và dân Ninh Bình tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước khởi xướng.